Kivitelezési információk


Hogyan épül a szennyvízcsatorna? Mi történik csatornaépítés előtt?

A csatornaépítést megelőzően kerül sor a lakosság kiértesítésére szórólap segítségével, melyből az adott utcára vonatkozóan a munkálatok legfontosabb részletei (kezdési és befejezési időpont, esetleges forgalmi változások stb.) tudhatók meg. Ezt követi az ingatlanok és az utca videókamerás és fényképes állapotfelvétele, erre a későbbi viták elkerülése miatt van szükség, hiszen így könnyedén megállapítható, hogy a kivitelezés ideje alatt történik-e bármilyen változás az ingatlan állagában. A kivitelező illetékes munkatársai – akik fényképes igazolvánnyal rendelkeznek – ezzel párhuzamosan felkeresik az ingatlantulajdonosokat, hogy a házi bekötőcsatorna helyéről egyeztessenek. Az előzetes állapotfelmérés és az ingatlantulajdonosokkal történő egyeztetés körülbelül egyhetes időszaka után a szükséges forgalomterelések mellett a kivitelezési munkálatok is elkezdődnek a földben lévő közművek feltárásával, adott esetben kiváltásával. Ezt követi az utcai gerincvezeték és a házi bekötőcsatornák kiépítése, majd az útburkolat ideiglenes helyreállítása, mindez utcahossztól függően néhány héttől 1-2 hónapig tarthat. Ezután megszüntetik a forgalomtereléseket, illetve sor kerül a megépült csatorna minőségének ellenőrzésére. Amint ez megtörtént és a szakemberek mindent rendben találtak, megkezdődnek a végleges út- és egyéb helyreállítási munkák (melyek szintén forgalomkorlátozásokkal járhatnak).

Pontosan mit jelent, hogy előzetes állapotfelmérést végez a kivitelező a munkák megkezdése előtt? Miért van erre szükség?

A csatornázás által érintett területen lakók számára megnyugtatást jelent, hogy a csatornaépítést megelőzően a kivitelezők részletes, fotó- és videó dokumentációt is tartalmazó állapotfelvételt készítenek a telkeken található összes épület homlokzatáról, oldalfalairól, továbbá a kerítések és kocsi behajtók állapotát is hasonlóképpen rögzítik. Erre a későbbi viták elkerülése miatt van szükség, hiszen így könnyedén megállapítható, hogy a kivitelezés ideje alatt az ingatlan állagában történik-e bármilyen változás.

Hogyan állítják helyre az utakat a csatornaépítés után?

Jelen beruházás keretében az uniós támogatás szabályai miatt a felbontott utak korábbival azonos technológiával történő helyreállítására van lehetőség. Ez azt jelenti, hogy az aszfaltozott utak a beruházást követően újra aszfaltburkolatot kapnak, ugyanakkor a földutak leaszfaltozására jelen beruházás nem ad módot.

Honnan lehet információt szerezni arról, hogy melyik utcában mikor kerül sor a csatornázási munkákra?

Az ingatlantulajdonosok szórólapon kapnak részletes értesítést a kivitelezés várható kezdetéről, illetve befejezéséről. Amennyiben további kérdések merülnek fel a lakosság részéről, azokat a beruházás zöld számán, illetve információs e-mail címén keresztül tehetik fel.

Mik az ingatlantulajdonosok kötelezettségei?

Az ingatlantulajdonos feladata a belső hálózat megterveztetése és kivitelezése, amelyet csak és kizárólag a megfelelő végzettséggel rendelkező szakember végezhet, aki így garanciát tud vállalni az elvégzett munkáért. Az érintett lakos meghatározhatja a telekhatáron belül a bekötőcsatorna helyét, amelyet a vállalkozó jegyzőkönyvben köteles dokumentálni.

Abban az esetben, ha az ingatlan csatlakozásához házi átemelő beépítése szükséges, az átemelő elektromos ellátását a lakónak kell biztosítania a villanyóra utáni mért vezetékről. A házi átemelő kapcsolószekrényében is lesz mérőóra.

Mik a kivitelező kötelezettségei?

A kivitelező feladata az időben történő tájékoztatás, amelyet a kivitelezési munkálatok megkezdése előtt kell megtennie. A kivitelező szórólapok formájában tájékoztatja a lakókat, amelyen feltünteti az elérhetőségeit és a kivitelezési munkák pontos időtartamát, valamint az esetlegesen felmerülő bejutási nehézségeket. A kivitelező feladata továbbá a lakossággal történő egyeztetés a bekötések pontos helyének meghatározására vonatkozóan, amelyek tekintetében a kivitelező képviselője személyesen keresi fel az ingatlantulajdonosokat egyeztetés céljából.

Mit a teendő, ha a kivitelezés következtében bármilyen kárunk keletkezett?

Kicsi rá az esély, de sajnálatos módon előfordulhat, hogy a kivitelezés következtében az épített környezetben szándékolatlan károkozás történik, vagy a munkaterületen való közlekedés során gépjárművünkben kivitelezői hiányosságok miatt kár keletkezik.

Ilyen esetben amennyiben a kár bizonyíthatóan a kivitelező tevékenysége miatt keletkezett, a kivitelező köteles megtéríteni az okozott kárt, ill. az eredeti állapotnak megfelelően helyreállítani. A kivitelező felelősségbiztosítással rendelkezik, nem fordulhat elő, hogy a jogos kárigény nem kerül rendezésre.

A kivitelezési munkák megkezdése előtt részletes fényképes és videós állapotfelmérés készül az ingatlanokról, és az utca állapotáról, ami megkönnyíti az esetleges vitás káresetek rendezését.

Gépjárműkár esetén nagyon fontos, hogy készüljön fotódokumentáció, illetve rendőrségi, vagy tanúk által aláírt jegyzőkönyv a helyszínen.

Hogyan lehet érvényesíteni a jogos kártérítési igényt?

Az esetleges kárigények bejelentésére több lehetőség áll rendelkezésre. Egyrészt a munkakezdést megelőzően, minden ingatlantulajdonos postaládájába eljut a kivitelezés részleteiről tájékoztató lakossági értesítő, melyen szerepel a kivitelező elérhetősége. Ezen keresztül a kivitelező képviselőjével közvetlenül fel lehet venni a kapcsolatot. Másrészt a kárigényeket a BKISZ beruházás ügyfélszolgálati elérhetőségein is be lehet jelenteni, a 06/80 205 412-es zöldszámon, illetve az info@bpcsatornazas.hu e-mail címen.

Fontos, hogy a kárigényt kizárólag abban az esetben lehet érvényesíteni, ha a kivitelezés és a kár keletkezése között bizonyított az ok-okozati összefüggés.

Az esetleges kártérítési igény érvényesítésére vonatkozóan szeretnénk tájékoztatni, hogy a beruházás megrendelője a kivitelezési szerződés keretein belül tudja a kivitelezőt a kár megtérítésére kötelezni. Ezért, amennyiben a kivitelező a megrendelő felszólítása ellenére is elzárkózik a kár megtérítésétől, úgy a károsultnak peres út igénybevételével (esetleg előzetes békéltetés alapján) van lehetősége a kivitelezővel szemben eljárni, melynek eredményeképpen a bíróság már jogerősen és végrehajtható módon kötelezheti a károkozót a károk megtérítésére. Ugyanakkor minden lehetséges és rendelkezésre álló eszközzel arra törekszünk, hogy a kártérítési ügyek minél előbb, békés úton és sikeresen rendeződjenek.