A beruházásról


Mi indokolja a beruházást, mi a projekt célja?

A 91/271/EGK irányelv a települési szennyvíz kezeléséről a csatlakozó országok számára komoly feladatokat határozott meg a szennyvízkezelés terén. Az irányelvben foglaltakat a magyar jogalkotás a 25 és a 26/2002. (II. 27.) Korm. rendeletekben érvényesítette.

A projekt keretében a meglévő beépítéssel rendelkező csatornázatlan fővárosi lakóterületek szennyvízelvezetését kívánja megoldani Budapest Főváros Önkormányzata - a kerületi önkormányzatokkal kötött megállapodás alapján - európai uniós támogatással. A BKISZ projekt I. szakaszában (KEOP) beruházásnak köszönhetően közel 14 ezer fővárosi ingatlan kapcsolódhat a korszerű szennyvízhálózatra, összesen 20 ezer család, azaz 41 ezer lakos élete vált komfortosabbá. A BKISZ projekt II. szakaszában (KEHOP) további 30-32 km csatorna épül meg ami további 1500 – 2000 ingatlan ellátását teszi lehetővé.

A BKISZ projekt eredményeként Budaörs szennyvizének korszerű és környezetbarát elvezetése is megvalósul.