A házi rákötés lépései


Kérjük, figyelmesen olvassa el az ábrához kapcsolódó részletes magyarázatot, melyben további fontos információkat talál a rákötés egyes lépéseiről!

1. A csatornafektetési munkák befejeződtek, megépült a közcsatorna.

2. Addig nem kezdhetjük el a házi hálózat tervezését, amíg az FCSM nem vizsgálta meg (geodéziai bemérés) az utcai vezetéket. A méréseket követően állnak az FCSM rendelkezésére azok a műszaki adatok – a bekötőcsatornák helye és mélysége –, melyek ismeretében az ingatlantulajdonosok megkezdhetik a házi hálózat terveztetését. Arról, hogy mely utcákban történt meg a műszaki ellenőrzés, az FCSM honlapján https://www.fcsm.hu/ugyfelszolgalat/ugyintezes/budapest_teljes_koru_csatornazasa/), valamint az FCSM ügyfélszolgálatán a 06/1-455-4306-os telefonszámon tájékozódhatnak.

3. Fontos, hogy a terveket kizárólag tervezői jogosultsággal rendelkező – a tervezői névjegyzékben szereplő, Vízgazdálkodási tervezési szakterület (VZ-TEL), illetve építmények gépészeti tervezési szakterület (G) – szakember készítheti el. Az ingatlantulajdonos az így készült házi hálózat terveit engedélyezteti az FCSM-mel. A tervek jóváhagyása csak a közcsatorna üzembe helyezése után történik meg. Az elkészült házi hálózat terveket a szükséges dokumentumok kíséretében el kell juttatni jóváhagyásra az FCSM ügyfélszolgálatára.

A terveken kívül az ügyintézéshez további dokumentumokat is szükséges benyújtani az alábbiak szerint:

• Az elkészült terveket, műszaki leírást 2 példányban az FCSM SZOLGÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁS-KÉRELEM nevû, 2. számú nyomtatványával, 60 napnál nem régebbi TULAJDONI LAP MÁSOLATTAL és a FÖLDHIVATALI TÉRKÉPMÁ SOLATTAL, valamint az UTOLSÓ VÍZDÍJSZÁMLA-MÁSOLATTAL együtt kell eljuttatni az FCSM ügyfélszolgálatára.
• Amennyiben az ingatlannak több tulajdonosa van, a TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS és TULAJDONOSI ADATLAP nevű nyomtatvány kitöltése és benyújtása is szükséges a fenti dokumentumok mellett.
• Amennyiben Ön valakit megbíz (tervezőt, kivitelezőt), hogy az FCSM-nél Ön helyett és az Ön nevében az engedélyezésben eljárjon, úgy ehhez MEGHATALMAZÁST kell részére adnia.

Az FCSM rákötéshez szükséges formanyomtatványai letölthetők a www.fcsm.hu oldalon.

4. Az útburkolat végleges helyreállítására csak a csatorna műszaki átvizsgálása után kerülhet sor. A végleges helyreállítás során az aszfaltozott utak – az uniós támogatás szabályai szerint – a csatornázáshoz szükséges felbontás szélességében kapnak új burkolatot. Aszfaltos utak esetén természetesen aszfaltburkolat, míg földutak esetében stabilizált földburkolat kialakítására kerül sor. Emellett a kivitelezők elvégzik a járdák, kapubeállók eredeti állapot szerinti rendbetételét is.

5. Ha a műszaki átadás-átvétel során a beruházó mindent rendben talált, átveszi a készre jelentett a közcsatornát.

6. Arról, hogy egy-egy szakaszon pontosan mikor indulhatnak meg a rákötések, részletes információval szolgálunk a BKISZ beruházás honlapján, a "Hol lehet már rákötni a csatornára?" oldalon.

7. Az FCSM minden leendő ügyfelét postaládába bedobott tájékoztató kiadványon keresztül értesíti arról, hogy az utcában az adott csatornaszakaszt átvették üzemeltetésbe, és az ingatlantulajdonos elindíthatja az engedélyeztetési folyamatot.

8. Amennyiben a korábban megvizsgált házi hálózat építésére beadott tervek megfelelőek, az FCSM kiadja az ún. SZOLGÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁST a házi hálózat megépítésre. Az FCSM a szolgáltatói hozzájárulással együtt 2 példány KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSTERVEZETET is eljuttat a lakosokhoz.

9. A SZOLGÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁS kézhezvételével kerülhet sor a házi hálózat kiépítésére. A házi hálózat tervezését és építését megfelelő engedélyekkel és szakértelemmel rendelkező szakcégre bízzák, amely garanciát vállal az elkészült rendszerre. Így biztosítható, hogy házi hálózatuk hosszú ideig, megbízhatóan működjön.

10. Ha a telken belüli munkák elkészültek, akkor a HASZNÁLATBAVÉTELI HOZZÁJÁRULÁS-KÉRELEM kitöltésével lehet megkérni az FCSM hozzájárulását a házi csatorna használatbavételéhez. Ennek feltétele, hogy az érintett ingatlantulajdonos aláírja a KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉST, amelyet a kérelem beadásáig, vagy azzal egy idôben el kell juttatnia az FCSM részére.

11. Ha minden jogi és műszaki feltétel teljesül, azaz megtörtént a vízgyűjtő terület üzembehelyezése és minden szükséges dokumentum rendelkezésre áll, az FCSM kiadja a HASZNÁLATBAVÉTELI HOZZÁJÁRULÁST. Ennek kiadásával egy idôben aláírásra kerül a KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS, ez jelenti azt, hogy már használhatják az új csatornát.

 

Az FCSM HASZNÁLATBAVÉTELI HOZZÁJÁRULÁSÁNAK kézhezvételét megelőzően az új csatornára rácsatlakozni nem szabad, mivel az engedély nélkül bevezetett szennyvíz nem folyik el, tehát gy idő után akár elöntést, közegészségügyi károkat okozhat. Kérjük, Ön se tegye!