Hírek
2021. július

Végéhez ért a BKISZ projekt

2020. decemberében végére ért a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekt második szakasza is, amelynek célja az évtizedes szennyvízelvezetési probléma megoldása volt Budapest korábban csatornázatlan területein. Az átfogó beruházás eredményeként az eddig ellátatlan területeken is kiépült a szennyvízelvezető hálózat, az összegyűjtött szennyvíz pedig 100 %-ban a fővárosi szennyvíztisztító telepekre kerül, ahol a legkorszerűbb eljárásokkal tisztítják meg. A program keretében valósult meg a korszerűtlen budaörsi szennyvíztisztító telep kiváltása, és Budaörsi szennyvizeinek a Csepel Központi Szennyvíztisztító Telepre való továbbítása is.

A szennyvízelvezető hálózat kiépítésével fővárosi családok tízezreinek élete válik egészségesebbé és komfortosabbá, mert szennyvizük az elavult szennyvíz tárolók és szippantás helyett, környezetbarát módon kerül elvezetésre és kezelésre. A szennyvíz elvezetése és megfelelő tisztítása összességében tisztább, élhetőbb lakókörnyezetet teremt minden fővárosi számára.

A BKISZ projekt két szakaszban, az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Programja, valamint a Széchenyi 2020 Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programja támogatási rendszer keretében valósult meg.

A 2013-ban indított teljes projekt keretében kiépült közel 270 km csatorna, megvalósult 23 db átemelő telep, továbbá kiépítésre került 15 ezer db lakossági bekötés. A projekt 16 fővárosi kerületet, továbbá Budaörsöt érintette.

A fejlesztésnek köszönhetően több mint 15 ezer fővárosi ingatlan kapcsolódhat a korszerű szennyvízhálózatra, ezzel 42 ezer fővárosi lakos élete válik komfortosabbá. A Budaörsi Szennyvíztisztító Telep kiváltásával, a korszerű szennyvízelvezetés- és tisztítás megvalósításával további 29 ezer budaörsi lakost érintett.

A beruházás nettó összköltsége 34,1 milliárd forint, melyhez az Európai Unió és a Magyar Állam az I. szakaszban 22 062 255 037 Ft-ot, a II. szakaszban 5 540 658 820 Ft-ot, összesen 27 602 913 857 Ft támogatást nyújt.

A projekt második szakaszában 2016-2020 között 30 km csatorna, 5 db átemelő és 1206 db bekötés építése valósult meg, ebből a budaörsi fejlesztés keretében kiépült 4,3 km csatorna és 2 db átemelő telep, illetve 12 utcában elkészült a csatorna rekonstrukció.

Fontos, hogy a program keretében érintett háztartások minél előbb kössenek rá megépült közcsatornákra. A rákötéssel kapcsolatos tájékoztatást az FCSM Zrt. honlapján és a projekt honlapján is megtalálható.

http://www.fcsm.hu/ugyfelszolgalat/budapest/ugyintezes/

https://bpcsatornazas.hu/hu/bp/kerdesekvalaszok/gyik/hazi_rakotesBKISZ VII. projekt műszaki átadás-átvétele, üzembe helyezése

2020 decemberében 7.-én került sor a BKISZ VII. projekt keretében kiépült közcsatornák és átemelő telepek műszaki átadás átvételére, illetve üzembe helyezésére.

Ezzel a 2013.-ban kezdődött BKISZ (Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése) projekt utolsó része is sikeresen lezárult.

A szennyvízhálózatra való csatlakozást a tulajdonosoknak a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-nél kell kezdeményezniük.

A házi rákötés menetéről a projekt oldalán, az alábbi linken tájékozódhatnak: https://bpcsatornazas.hu/hu/bp/hazi_rakotes/a_hazi_rakotes_lepesei2019. szeptember


Folytatódik Budapest teljes körű csatornázása

A BKISZ projekt

A BKISZ projekt területét az egyesített budapesti központú szennyvízelvezetési agglomerációból Budapest (1.721.556 lakos) és a csatlakozó Budaörs (28.950 lakos) területe alkotja.

A projekt keretében a meglévő, jellemzően lakófunkcióval rendelkező területek szennyvízelvezetését kívánja Budapest Főváros Önkormányzata a kerületi önkormányzatokkal, ill. Budaörs várossal együttműködve – a 25/2002. (II.27.) Korm. rendeletben előírt fejlesztési kötelezettségnek eleget téve, ill. hozzájárulva Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez – megoldani zömében elválasztott rendszerű szennyvízcsatornával és a hozzájuk szervesen kapcsolódó átemelő telepekkel. A 26/2002. (II.27.) Korm. rendelet szerinti feltételeket betartva szennyvízcsatorna, vagy szennyvízelvezető hálózat csak beépített, vezetékes vízzel ellátott, meglévő lakóingatlanokat tartalmazó, belterületi lakóövezetben épül a program keretében.

A BKISZ szakaszolt projekt. A projekt 1. (KEOP támogatási rendszer) szakaszának befejezésével Budapest csatornázottsága csaknem elérte a 100%-ot, azonban továbbra is vannak a fővárosnak olyan területei, ahol nincsen közcsatorna. Főként a peremkerületekben az új beépítéseknek, övezeti átsorolásoknak köszönhetően alakultak ki olyan „körzetek”, amelyek szinte teljes egészében csatornázatlanok.

Az előzetes felmérések alapján a 2. (KEHOP támogatási rendszer) szakaszban, 2020.12.31.-ig további 30-32 km csatorna megépítésével 1500-2000 ingatlan csatlakozhat Budapest szennyvízhálózatához.

A BKISZ projekt részeként épülne meg a III. Zsófia utca - Aranyvölgy utcai főgyűjtő, mely a terület szennyvizeit a Pók utcai átemelő telepen keresztül az Északi-Pesti Szennyvíztisztító telep irányába vezetné el. A jelenlegi hálózat olyan mértékben túlterhelt, hogy a gyűjtő nélkül nem lehetne új csatornaszakaszokat üzembe helyezni, holott a terület jelentős része még csatornázatlan.

Ugyan a belső kerületek csatornázottsága teljes, azonban a meglévő hálózat helyenként túlterhelt, a vezetékek elavultak, üzembiztosságukhoz jelentős rekonstrukcióra van szükség. Ezek a rekonstrukciós, tehermentesítő és a vízelvezetési biztonságát növelő fejlesztések az új hálózati elemekkel együtt jelentik a projekt kertében megvalósuló feladatokat.A Fővárosi Önkormányzat 2020 végéig folytatja a csatornázási munkákat több kerületben is.

A Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése Projekt (BKISZ) keretében 2017-2020 év során is folytatódnak a fővárosi csatornahálózat bővítésének munkálatai. A módosított befejezési határidő 2020.12.31.

A beruházások előkészítése a korábbi évek felmérései és tervei alapján indul el, de a tapasztalatok azt mutatták, hogy az igények és a körülmények változása miatt az eredeti műszaki tervekhez képest indokolt lehet a csatornázandó utcák listájának kibővítése. Erre tekintettel a beruházó Fővárosi Önkormányzat 2016-ban lehetőséget biztosított arra, hogy a csatornázás eredeti tervei az önkormányzatok által jelzett helyi igényekkel kiegészítésre, módosításra kerüljenek.

A kerületi önkormányzatok feladata volt, hogy felmérjék és a beruházó felé jelezzék, hogy – az igényekkel és a lehetőségekkel összhangban –  mely utcákban és utcaszakaszokon látják még szükségesnek a csatornázást. Ennek során azonban tekintettel kell lenni a csatornázás finanszírozását biztosító szigorú pályázati feltételekre, vagyis többek között a rendezett tulajdonviszonyokra (közterületek kiszabályozása) és a megfelelő építési övezeti besorolást előíró szabályokra is. További lényeges feltétel, hogy a csatornázandó ingatlanok rendelkezzenek vezetékes ivóvíz bekötéssel és fővízmérővel.

A beruházás sikeréhez a Fővárosi Önkormányzat és az érintett kerületek önkormányzatainak szoros együttműködése és kölcsönös erőfeszítése szükséges. Közös erővel biztosítható, hogy Budapest teljes körű csatornázása a lakosság széles körű megelégedésével folytatódjon tovább.

BKISZ VI. projekt

A II., XVII., XVIII., XIX., XXII., XXIII. kerületek számos eddig csatornázatlan utcájában épülhet ki a régóta várt  szennyvízhálózat. (melléklet: utcalista)

Azok az utcák kerülhettek ebbe a csomagba, amelyek vízjogi létesítési engedélye 2016 évben rendelkezésre állt.

A szerződés aláírása 2018.02.12.-én megtörtént.

A műszaki átadás 2019.05.28.-án sikeresen lezárult, az elkészült létesítményeket az FCSM Zrt. átvette üzemeltetésre.

Az érintett ingatlan tulajdonosok a rákötési hozzájárulást kezdeményezhetik a FCSM Zrt. Ügyfélszolgálati Irodájában, vagy elektronikus úton a www.fcsm,hu oldalon.

BKISZ VII. projekt

Azok az utcák kerülhettek ebbe a csomagba, amelyek vízjogi létesítési engedélyei 2017 I. félévében rendelkezésre álltak, és az EU KEHOP támogatási rendszer feltételeinek megfeleltek. A projekthez a III., IV., XI., XII., XVI., XVII., XVIII., XXII., XXIII., kerületek nyújtottak be terveket.

A BKISZ VII. beruházásban szereplő csatornák listája (melléklet) tájékoztató jellegű.

A nyílt közbeszerzési eljárás 2019.június hóban sikeresen lezárult.

A Fővárosi Közgyűlés 03.28.-i ülésén döntött a szükséges források biztosításáról és az engedélyokirat módosításáról. A csatorna listában opcióként feltüntetett csatorna szakaszok megépítéséhez is biztosítottak a feltételek.

A szerződés 2019.08.12.-én került aláírásra.

A tervezett befejezési határidő 2020.11.12.

Nyertes vállalkozó: SP BKISZ VII. Konzorcium (STRABAG Építőipari Zrt. és PENTA Kft.)

A vállalkozó által összeállított ütemterv várhatóan 2019.09.19.-re készül el.

A kivitelezés tervezett kezdése 2019 október eleje.

A beruházások előkészítése a korábbi évek felmérései és tervei alapján indul el, de a tapasztalatok azt mutatták, hogy az igények és a körülmények változása miatt az eredeti műszaki tervekhez képest indokolt lehet a csatornázandó utcák listájának kibővítése. Erre tekintettel a beruházó Fővárosi Önkormányzat 2016-ban lehetőséget biztosított arra, hogy a csatornázás eredeti tervei az önkormányzatok által jelzett helyi igényekkel kiegészítésre, módosításra kerüljenek.

A kerületi önkormányzatok feladata volt, hogy felmérjék és a beruházó felé jelezzék, hogy – az igényekkel és a lehetőségekkel összhangban –  mely utcákban és utcaszakaszokon látják még szükségesnek a csatornázást. Ennek során azonban tekintettel kell lenni a csatornázás finanszírozását biztosító szigorú pályázati feltételekre, vagyis többek között a rendezett tulajdonviszonyokra (közterületek kiszabályozása) és a megfelelő építési övezeti besorolást előíró szabályokra is. További lényeges feltétel, hogy a csatornázandó ingatlanok rendelkezzenek vezetékes ivóvíz bekötéssel és fővízmérővel.

A beruházás sikeréhez a Fővárosi Önkormányzat és az érintett kerületek önkormányzatainak szoros együttműködése és kölcsönös erőfeszítése szükséges. Közös erővel biztosítható, hogy Budapest teljes körű csatornázása a lakosság széles körű megelégedésével folytatódjon tovább.

Budaörsi projektek bemutatása.

A Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekthez csatlakozva megvalósul a budaörsi szennyvizek fővárosi csatornahálózatba történő bevezetése (BKISZ V.), valamint Budaörs város területén 8 utcában a közcsatorna rekonstrukciója (BKISZ VIII.).

BKISZ V. projekt

Korábban a városban összegyűjtött szennyvizeket a városi szennyvíztisztító telep kezelte, a tisztított szennyvizek befogadója pedig a Hosszúréti patak volt. A projekt keretében 1 új átemelő épül a budaörsi szennyvíztisztító telepen, 1 átemelő (Repülőtéri) pedig átépül, miközben a Varjú utcai és a Kamaraerdei átemelők megszűnnek. A szennyvizek a korábban Budapest-Budaörs határáig kiépített Dél-budai főgyűjtőbe kerülnek és végső soron, a Csepel szigetén található, magas tisztítási hatásfokkal dolgozó, Központi Szennyvíztisztítóban kerülnek tisztításra.

Főbb építési adatok:

Továbbított szennyvízmennyiség távlatban: 8.560 m3/d (jelenleg keletkezik 5.000 m3/d)
Nyomócső hossza, mérete: 1.170 fm, DN300 – DN 400
Gravitációs vezeték hossza mérete 2.580 fm, DN 350 – DN 600
A tervezett bekötések száma: 39 db

A projekt a 2017.03.06-i munkaterület átadással elindult, tervezett befejezése: 2017.01.11. volt.

A projekt a sikeres üzempróbák lezárásával 2017.12.15.-én határidő előtt befejeződött.

BKISZ VIII. projekt

Budaörs város csatorna rendszerének egyes szakaszai elavultak rekonstrukcióra szorulnak. Azokban az utcákban, ahol a város útépítést tervez, célszerű a rekonstrukciót még az útépítés előtt végrehajtani.

2017-ben az alábbi utcákban valósult meg a csatorna rekonstrukció:
Halom u., Széles u., Gesztenye u., Szabadság út – Domb u.

2018.-ban az alábbi utcákban valósult meg a csatorna rekonstrukció:
Fodros u., Kisfaludy u., Thököly u., Baross köz