Szennyvízcsatornázás a XXIII. kerületben


Több utcában már ráköthetnek az új rendszerre

Összesen 11 kilométernyi szennyvízvezeték épül a XXIII. kerület eddig csatornázatlan részein a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekt keretében. Az európai uniós támogatással, a Fővárosi Önkormányzat beruházásában megvalósuló fejlesztés eredményeként közel 600 család számára válik elérhetővé a korszerű és környezetkímélő szennyvízelvezetés. Több szakaszon már üzembe is helyezték a csatornát, így számos háztartás már csatlakoztathatja is ingatlanát az új rendszerre.

Kiváló ütemben halad a tavaly megkezdett szennyvízcsatornázás a XXIII. kerületben: a vezetékek nagy része már a föld alá került, és 2015. nyarán teljes egészében be is fejeződik a kivitelezés. A fejlesztés azonban már a közelmúltban fontos mérföldkövéhez ért, hiszen több szakaszon üzembehelyezték az új közcsatornát a kerületben, így az érintett háztartások már csatlakozhatnak az új rendszerre.

Mely utcákban köthetünk rá az új csatornára?

Több utcában is sor került már a kiépült szennyvízelvezetés műszaki átadására, így ezeken a szakaszokon – az üzemeltető Fővárosi Csatornázási Művek engedélyének birtokában – az érintett ingatlanok ráköthetők a csatornára. Az alábbi szakaszok üzembehelyezése a közelmúltban megtörtént, az érintett ingatlanok tulajdonosai a Fővárosi Csatornázási Művek ügyfélszolgálatától – személyesen a 1087 Budapest, Kerepesi út 19. (bejárat az Asztalos S. u. felől) szám alatti ügyfélszolgálati irodában, illetve telefonon a 06/1 455-4306-os számon, vagy e-mailben az ugyfelszolgalat@fcsm.hu címen kaphatnak bővebb tájékoztatást a rákötéshez szükséges teendőkről. Az érintett háztartások az FCSM szolgáltatói hozzájárulásának birtokában, a következő szakaszokon köthetnek rá az új szennyvízcsatornára:

 

A csatornára újonnan ráköthető utcák

Az utcához tartozó szakaszhatárok

Dobó utca

Dobó utca 1. és Szigetcsárda utca között

Gombosszeg köz

Gombosszeg utca és Gombosszeg köz 6/b között

Gombosszeg utca

Gombosszeg utca 7. és Gombosszeg utca 17-19. között

Írisz utca

Maros utca és a 195215/1 helyrajzi szám között

Maros utca

Maros utca 171/b és Maros utca 201. között

Szigetcsárda utca

Dobó utca és a 184985 helyrajzi szám között

Ugarszél utca

Töretlen utca és Ugarszél út 22/a, valamint Ugarszél út 22/a és a 183724 helyrajzi szám között

 

A rákötés egy szigorúan szabályozott folyamat, melynek lépéseiről az alábbiakban olvashatunk részletes felvilágosítást.

A tervezéstől a csatlakozásig

A házi rákötéshez elsőként egy megfelelő végzettséggel és mérnökkamarai tagsággal rendelkező szakemberrel meg kell terveztetni a telken belüli szennyvízhálózatot. A tervezés megkezdésének feltétele, hogy megépüljön az utcában a közcsatorna és az ingatlanhoz tartozó házi bekötővezeték is, valamint sor kerüljön azok műszaki vizsgálatára és az ún. geodéziai bemérésre. Fontos, hogy a csatorna megépítése és az üzembehelyezés között akár több hónap is eltelhet. Az üzembehelyezésre a végleges burkolat-helyreállítás után kerül sor. Azonban könnyebbség az ingatlantulajdonosoknak, hogy a házi hálózat megterveztetését már a megépítés és műszaki bemérés után megtehetik. Erre már jelenleg is több szakaszokon lehetőség van, ezek pontos listája az FCSM honlapján, a következő linken érhető el:

http://www.fcsm.hu/ugyfelszolgalat/ugyintezes/budapest_teljes_koru_csatornazasa/

A terveket kizárólag tervezői jogosultsággal rendelkező – a tervezői névjegyzékben szereplő (http://mmk.hu/kereses/tagok), vízimérnök tervezési (VZ-T), épületgépész-tervezői (G-T), illetve településrendezési víziközmű tervezési (TV-T) – jogosultsággal rendelkező szakember készítheti el. Az elkészült terveket ellenőrzésre és jóváhagyásra be kell nyújtani a csatornahálózat üzemeltetője, az FCSM részére.

Az FCSM megvizsgálja a házi hálózat kiépítésére beadott terveket. Az építésre vonatkozó engedély, azaz a SZOLGÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁS kiadásának előfeltétele, hogy az ingatlan előtt kiépített gerinccsatornát üzembehelyezzék.

Amint sor került az üzembehelyezésre és a benyújtott dokumentáció minden előírásnak megfelel, akkor állítja ki az FCSM az érintett lakosok részére a SZOLGÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁST, illetve postázza az érintett lakosoknak a közszolgáltatási szerződéstervezetét is. Az utcai szennyvízrendszer üzembehelyezése után, a SZOLGÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁS kézhezvételével építhetjük ki házi hálózatunkat.

Ha a telken belüli munkák elkészültek, akkor a HASZNÁLATBAVÉTELI HOZZÁJÁRULÁS-KÉRELEM kitöltésével lehet megkérni az FCSM hozzájárulását a házi csatorna használatbavételéhez. Ennek feltétele, hogy az érintett ingatlantulajdonos aláírja a KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉST, amelyet a kérelem beadásáig el kell küldenie az FCSM részére.

Ne használjuk engedély nélkül az új csatornát!

A megépült szennyvízelvezető hálózatra legkorábban akkor lehet csatlakozni, azaz a kiépített házi hálózatunkat akkor lehet használni, ha a megépült csatornaszakaszok üzembe helyezése megtörtént. Ezen időpontig az új rendszer nem üzemel, az engedély nélkül bevezetett szennyvíz nem folyik el, tehát egy idő után – a csatorna megteltével – akár elöntést is okozhat. A pangó szennyvíz nemcsak erős szaghatást, de a kórokozók terjedésével akár közegészségügyi károkat idézhet elő. A még nem működő rendszerből a szennyvizet ezért mindenképpen ki kell szippantani, amelynek költsége az érintett ingatlantulajdonosokat terhelheti. Az illegális rákötések emellett a kivitelezést is akadályozzák, hiszen az elkészült csatornaszakaszokból a munkaterületre folyhat a szennyvíz.