Szennyvízcsatornázás a XII. kerületben


Hasznos információk a rákötésről

Hamarosan befejeződik a szennyvízhálózat bővítése Hegyvidék eddig ellátatlan területein. A kivitelezés legfontosabb eredménye, hogy az érintett családok több évtizednyi várakozás után végre csatlakozhatnak a korszerű csatornára. Mivel a beruházás célegyenesbe fordult, érdemes tisztában lenni a rákötés lépéseivel, a kapcsolódó előírásokkal. Cikkünkben a legfontosabb információkat gyűjtöttük össze a szennyvízcsatornára való csatlakozáshoz.

 

A rákötés kapcsán először is azt érdemes tisztázni, pontosan mi épül a beruházás keretében és miről kell az ingatlantulajdonosoknak gondoskodnia. A szennyvízcsatornázás során az érintett utcákban lefektetik a gerinccsatornát, a telekhatáron belül – gravitációs csatlakozás esetén – egy méterig pedig megépül az ún. házi bekötőcsatorna is. Ezen a vezetéken keresztül érkezik majd egy-egy ingatlan összegyűjtött szennyvize az utcai szennyvízcsatornába.

 

Az ingatlan szennyvizét a telken belül a házi szennyvízhálózat gyűjti és továbbítja, ezt már az érintett ingatlantulajdonosoknak a saját költségükön kell megterveztetniük és kiépíttetniük a házi bekötő csatornáig. Az építéssel járó munka költsége a helyi adottságoktól, így többek között az épület házi bekötéstől való távolságától, a terepviszonyoktól, a bekötés mélységétől, a meglévő burkolatok bontásától, illetve helyreállításától is függ.

 

A tervezéstől a csatlakozásig

 

A házi rákötéshez elsőként meg kell terveztetni a házi hálózatot. Felmerül a kérdés: mikor lehet elkezdeni a tervezést? Ennek egyik feltétele, hogy megépüljön az utcában a közcsatorna és az ingatlanhoz tartozó házi bekötővezeték is. Ekkor még egy fontos lépés hátravan, meg kell várni, míg sor kerül az elkészült vezetékek műszaki vizsgálatára és az ún. geodéziai bemérésre is. A méréseket követően állnak majd a Fővárosi Csatornázási Művek (FCSM) rendelkezésére azok a műszaki adatok, amelyekre szükség van a tervek elkészítéséhez. Arról, hogy mely szakaszokon történt meg az ellenőrzés, az FCSM oldalánolvashatunk tájékoztatást.

http://www.fcsm.hu/ugyfelszolgalat/ugyintezes/budapest_teljes_koru_csatornazasa/

 

 

Fontos, hogy a terveket kizárólag tervezői jogosultsággal rendelkező – a tervezői névjegyzékben szereplő (http://mmk.hu/kereses/tagok), vízimérnök tervezési (VZ-T), épületgépész-tervezői (G-T), illetve településrendezési víziközmű tervezési (TV-T) – jogosultsággal rendelkező szakember készítheti el. Az elkészült terveket ellenőrzésre és jóváhagyásra be kell nyújtani a csatornahálózat későbbi üzemeltetője, az FCSM részére. (A terveken kívül, az ügyintézéshez további dokumentumok szükségesek, ezekről a www.fcsm.hu oldalon, illetve az FCSM ügyfélszolgálati elérhetőségein tájékozódhat: személyes ügyfélszolgálat: Budapest, Kerepesi út 19., call center: 06/1-455-4306, e-mail: ugyfelszolgalat@fcsm.hu).

 

Az FCSM megvizsgálja a házi hálózat kiépítésére beadott terveket. Az építésre vonatkozó engedély, azaz a SZOLGÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁS kiadásának előfeltétele, hogy az ingatlan előtt kiépített gerinccsatornát üzembe helyezzék. Ha erre sor került és a benyújtott dokumentáció minden előírásnak megfelel, akkor állítja ki az FCSM az érintett lakosok részére a SZOLGÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁST, illetve átadja az érintett lakosoknak a közszolgáltatási szerződéstervezetét is. Az utcai szennyvízrendszer üzembehelyezése után, a SZOLGÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁS kézhezvételével építhetjük ki házi hálózatunkat.

 

Ha a telken belüli munkák elkészültek, akkor a HASZNÁLATBAVÉTELI HOZZÁJÁRULÁS-KÉRELEM kitöltésével lehet megkérni az FCSM hozzájárulását a házi csatorna használatbavételéhez. Ennek feltétele, hogy az érintett ingatlantulajdonos aláírja a KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉST, amelyet a kérelem beadásáig el kell küldenie az FCSM részére.

 

Körültekintően válasszunk szakembert!

 

A belső hálózat megtervezésével és kiépítésével csak megfelelő végzettséggel, jogosultsággal és tapasztalattal, kamarai tagsággal rendelkező szakembert érdemes megbíznunk, aki garanciát vállal az elvégzett munkáért. Ha azt akarjuk, hogy hosszú távon, megbízhatóan működő hálózatunk legyen, ne döntsünk kizárólag az ár alapján! Ha nem vagyunk elég körültekintőek a szakember kiválasztásánál, még az is előfordulhat, hogy a rosszul megtervezett vagy megépített csatornát újra kell terveztetni és építtetni – saját költségünkre.

 

Talajterhelési díj: egy év a türelmi idő

 

A jelenleg épülő szennyvízcsatorna üzembehelyezése után érdemes minél előbb rácsatlakoztatnunk ingatlanunkat az új rendszerre. Azoknak az ingatlantulajdonosoknak, akik az üzembehelyezést követő egy éven belül nem kötnek rá a szennyvízcsatornára, talajterhelési díjat kell fizetnie az elszivárgó szennyvíz után, ami akár a csatornahasználati díj tízszerese is lehet köbméterenként.

 

A beruházásról további információ és tájékoztatás az alábbi elérhetőségeken áll rendelkezésre:

Projekthonlap: www.bpcsatornazas.hu

Információs e-mail cím: info@bpcsatornazas.hu

Zöld szám: 06-80-205-412