Indulnak a rákötések: fontos mérföldkövéhez ért a fővárosi szennyvízcsatornázás


Óriásberuházás keretében oldódik meg a főváros eddig ellátatlan területeinek szennyvízproblémája. A Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekt keretében 240 kilométernyi új szennyvízcsatorna épül meg 2015 nyaráig. A Fővárosi Önkormányzat beruházásában, több mint 34 milliárd forintból, európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztésnek köszönhetően 42 ezer fővárosi lakos élete válik komfortosabbá. A 2013 őszén indult kivitelezés most fontos mérföldkövéhez ért: a már átadott szakaszokon – elsőként a XVIII. kerületben - az érintett háztartások megkezdhetik a tömeges csatlakozást a korszerű, új rendszerre.

Sokan talán meglepőnek tartják, hogy Budapest nem teljeskörűen csatornázott. Az ellátatlan lakóövezetek – gyakran önhibájukon kívül – szennyvizükkel károsítják a talajt, a felszíni, felszín alatti vizeket és a Dunát is. Ez az áldatlan állapot azonban hamarosan megszűnik: a BKISZ projekt keretében az eddig ellátatlan területeken 2015-ig kiépül a szennyvízhálózat, így a csatornázatlan háztartások elszivárgó szennyvize többé nem károsítja a környezetet.

A több mint 34 milliárdos környezetvédelmi beruházás összesen 16 budapesti kerületet (II., III., IV, X., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXII., XXIII.) érint. A tavaly szeptemberben indult fejlesztés keretében már 120 kilométernyi új szennyvízcsatorna épült ki. 2015 nyaráig pedig további 120 kilométer vezetékkel bővül a fővárosi csatornahálózat. A projekt most fontos mérföldkövéhez ért: a már átadott szakaszokra az érintett háztartások még idén ősszel megkezdhetik a rácsatlakozást.

Pestszentlőrincen indulnak a rákötések

Elsőként a XVIII. kerület pestszentlőrinci részén indulhatnak meg a tömeges rákötések a már elkészült, és a Fővárosi Csatornázási Művek által üzembehelyezett szakaszokra. Pestszentlőrincen és Pestszentimrén épül a beruházás keretében a leghosszabb, közel 90 kilométernyi új szennyvízcsatorna, melyből már 70 kilométernyi a föld alá került. A XVIII. kerület eddig ellátatlan területein 7200 család évtizedes szennyvízproblémája nyer megoldást. Az érintettek több egymást követő ütemben – ún. vízgyűjtő területenként – csatlakoztathatják ingatlanjaikat a korszerű szennyvízelvezetéshez. Pestszentimrén várhatóan decemberben indulnak el a rákötések.

A főváros és a kerületi önkormányzat példás együttműködésének köszönhetően az eredetileg tervezetten felül több kilométernyi plusz csatornaszakasz is megépülhet a projekt keretében. Továbbá kerületi forrásból a beruházás által érintett útszakaszok jelentős része teljes szélességben új aszfaltburkolatot kap – a szennyvízcsatornázás keretében tervezett nyomvonalas helyreállítást kiegészítve.

A beruházás által érintett további kerületekben még szintén idén ősszel megkezdhetik az ingatlantulajdonosok a rácsatlakozást az új rendszer átadott szakaszaira.

Tisztább, zöldebb lesz Budapest

A fejlesztés során kiépülő új, korszerű csatornahálózatnak köszönhetően a szennyvíz többé nem károsítja a környezetet, hanem a fővárosi szennyvíztisztító telepekre jut, majd megfelelően megtisztítva kerül a Dunába. A szennyvíz elvezetése és megfelelő tisztítása így összességében zöldebb, tisztább, élhetőbb lakókörnyezetet teremt. A kényelmi és környezetvédelmi előnyökön túl az érintett ingatlanok értéke is növekedni fog a közműfejlesztésnek köszönhetően. A fejlesztés fontos előrelépést jelent a főváros fejlődésében, amelyből nemcsak az érintett kerületek, hanem Budapest minden lakója profitálni fog.