Elkészült Pestszentlőrinc-Pestszentimre korszerű csatornahálózata


A BKISZ projekt eredményeként több mint 7200 XVIII. kerületi család évtizedes szennyvízproblémája nyert végleges megoldást.

A mai napon Tarlós István, Budapest főpolgármestere és Ughy Attila, Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere átadta a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) beruházás keretében elkészült új, korszerű fővárosi csatornarendszert a projekt zárórendezvényén. Az összesen 16 budapesti kerületet és Budaörsöt érintő fejlesztés során 240 kilométernyi szennyvízcsatorna épült, ebből a legtöbb, közel 100 km Pestszentlőrinc-Pestszentimre területén.

 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre lakossága hosszú évtizedekig várt arra, hogy az eddig ellátatlan területeken végre kiépüljön a korszerű szennyvízhálózat. Az önkormányzat 2010 óta harcolt a szennyvízprobléma megoldásáért. Budapest Főváros, az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, az összesen 16 budapesti kerületet érintő BKISZ beruházás keretében 2013 szeptemberében végre megkezdődhetett az eddig hiányzó csatornahálózat kiépítése.

 

Két év alatt elkészült a főváros 240 kilométernyi új szennyvízhálózata, melyet 2015. október 21-én, a beruházás ünnepélyes zárórendezvényén adott át közösen Tarlós István, Budapest főpolgármestere és Ughy Attila, Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere. Az óriásberuházás kiemelt részeként a XVIII. kerületben közel 100 km új szennyvízrendszer épült ki, a kivitelezési munkák több mint 500 utcát érintettek.

 

A fejlesztésnek köszönhetően a környezetre, egészségre káros anyagok többé nem szennyezik a talajt és az élővizeket. A háztartások szennyvize az elavult emésztők, szikkasztók, derítők helyett a fővárosi szennyvíztisztító telepekre jut, onnan pedig megtisztítva kerül vissza a természetbe. A korszerű, környezetbarát rendszer több mint 7200 kerületi család számára jelent új időszámítást és hozta el az egészséges, tiszta és komfortos mindennapokat.

 

Segített az önkormányzat

 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata a csatornázási projekt során végig kiemelt hangsúlyt helyezett arra, hogy képviselje minden helyi lakos jogos érdekét és enyhítsen a csatlakozással járó anyagi terheken.

  • A kerület átvállalta a helyi közmű-hozzájárulási díjat, így az új gerincvezetékek megépítéséért az ingatlantulajdonosoknak nem kellett fizetniük.
  • A kerületi önkormányzat arról is döntött, hogy szociális alapon a telken belüli rákötés költségeihez is hozzájárul, így az alacsony jövedelmű családoknak vagy az egyedülállóknak sem okozhat gondot az új rendszerre való csatlakozás.
  • Az önkormányzat közbenjárásának köszönhetően a csatornára való csatlakozás előírt határidejét is sikerült módosítani. Az érintett családoknak az eredeti határidőhöz képest egy évvel hosszabb időszak áll rendelkezésre, azaz 2016. március 1-jéig van lehetőségük rákötni a megépült csatornára.
  • Az Európai Unió szigorú szabályai elvileg csak a meglévő útburkolat nyomvonalas, azaz keskeny csíkszerű helyreállítására adtak volna lehetőséget. Óriási eredmény, hogy a XVIII. Kerületi Önkormányzat 600 millió forintos saját forrásából az aszfaltozott utak a műszakilag megépíthető teljes szélességben új burkolatot kaphattak.
  • Budapest Főváros Önkormányzata és a XVIII. kerület példás összefogásának köszönhetően sikerült elérni, hogy az BKISZ projekt keretében további 2,5 km szennyvízcsatorna épüljön, így plusz 140 kerületi család csatlakozhat az új hálózatra.