6 km szennyvízcsatorna épül Hegyvidéken


500 család csatlakozhat az új, korszerű hálózathoz.

Napokon belül megkezdődik a szennyvízvezetékek fektetése Hegyvidék eddig ellátatlan területein. A kivitelezés több mint 30 utcát érint, a munka várhatóan ez év végéig tart majd. A beruházás a főváros 16 kerületét érintő Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekt részeként valósul meg, európai uniós forrásból.

Hamarosan megérkeznek az első munkagépek a hegyvidéki utcákba, a kerület eddig csatornázatlan területein megkezdődik a szennyvízvezetékek építése. A fejlesztésre a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekt keretében nyílik lehetőség, mely összesen 16 fővárosi kerületet (II., III., IV, X., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXII., és XXIII.) érint. A 34 milliárd forintból megvalósuló környezetvédelmi óriásberuházás keretében két év alatt 240 km új csatorna épül, így közel 20 ezer család élete válik komfortosabbá.

A fejlesztés részeként Hegyvidéken több mint 30 utcában összesen 6 km szennyvízvezetéket fektetnek le. A kivitelezés május elején (19. hét) elsőként a Sün utcában, a Rácz Aladár közben, valamint a Fodor utcában kezdődik, a kerületet érintő csatornázási munkák várhatóan 2014 végéig tartanak majd.

 

Csatornaépítés előtt: állapotfelmérés, helyszíni egyeztetés

A vezetékek építését több fontos lépés előzi meg. A kivitelezést végző cég elsőként részletes, fotódokumentációt is tartalmazó állapotfelvételt készít a telkeken található összes épület homlokzatáról, oldalfalairól, a kerítések és kocsibehajtók állapotáról. Így később könnyen megállapítható, hogy a kivitelezés ideje alatt történt-e bármilyen változás az ingatlan állagában. A kivitelező emellett a munkakezdést megelőzően értesíti az érintett utcák lakóit az építés részleteiről, képviselői pedig felveszik a kapcsolatot az ingatlantulajdonosokkal a házi bekötőcsatorna elhelyezésének egyeztetése érdekében.

 

A csatornaépítés menete

A csatorna építése során az eddig ellátatlan utcákban a föld alá kerülnek a gerinc- és a házi bekötővezetékek. Ezért a kivitelezés természetes velejárója az útfelbontás, a munkához szükséges forgalomterelések. Az érintett utcákban rövid ideig szakaszonként részleges, vagy teljes lezárásokra kerülhet sor, emellett bizonyos utak esetében a tömegközlekedés rendjében is ideiglenes változásokra lehet majd számítani. A beruházás során kiemelt szempont, hogy a kivitelezés a lakók, illetve a közlekedők számára a lehető legkisebb kényelmetlenséggel járjon. Ha a csatorna elkészült, az érintett utak ideiglenes, majd végleges helyreállítása is megtörténik.

 

500 család köthet rá az új hálózatra

A háztartások a házi bekötővezetékeken keresztül tudnak majd csatlakozni az épülő szennyvízcsatornához. A házi rákötés lépéseiről, a kapcsolódó előírásokról, tudnivalókról az érintett lakosság folyamatos tájékoztatást kap majd.