Költségek, díjak


Milyen költségek terhelik az ingatlan tulajdonosát a csatornázáshoz kapcsolódóan?

A BKISZ projekt keretében az utcai gerincvezeték lefektetésére kerül sor, illetve ahhoz kapcsolódóan – gravitációs bekötés esetén - a telken belül a telekhatártól számított egy méterig épül ki a házi bekötőcsatorna. A házi bekötőcsatorna köti össze a házi hálózatot az utcai vezetékkel. A házi hálózat megterveztetése és kiépíttetése az érintett ingatlantulajdonosok feladata és költsége. Ennek nagyságrendje nagymértékben függ a helyi adottságoktól, pl. az épület, illetve a bekötés utcafronttól való távolságától, a terepviszonyoktól, valamint a bekötés mélységétől, a meglévő burkolatok bontásától, illetve helyreállításától is.

A szennyvízcsatorna kiépítésével kapcsolatos másik felmerülő költség lehet az ún. közműfejlesztési hozzájárulás. Budapest Főváros Önkormányzata minden, a BKISZ projekt által érintett kerülettel együttműködési megállapodást kötött, mely a beruházás finanszírozását, az önerő biztosítását is érinti. A megállapodás szerint a helyi önkormányzatnak lehetősége van arra, hogy a szennyvízberuházással érintett területek ingatlantulajdonosainak terhére pénzügyi kötelezettségeket megállapítson, azaz közműfejlesztési hozzájárulást szedjen be. A közműfejlesztési hozzájárulással kapcsolatos hivatalos, részletesebb felvilágosítást az illetékes helyi önkormányzat ad.

Mit jelent a talajterhelési díj?

A tulajdonosnak érdeke a csatornahálózatra való rákötés, mert amennyiben az utcában kiépül közcsatorna, de az ingatlan sem oda, sem más közcsatornába (pl. szolgalmi úton, meglévő szolgáltatási szerződéssel) nem kerül bekötésre, a hatályos jogszabályok alapján talajterhelési díjat kell fizetnie (a kivételeket és a kedvezményeket a 2003. évi LXXXIX. törvény 11. § - 14. § tartalmazza).

A talajterhelési díjról a környezetterhelési díjról szóló törvény rendelkezik. Eszerint minden ingatlantulajdonosnak, akinek bár lenne rá lehetősége - azaz a szennyvízcsatorna az utcában műszakilag rendelkezésre áll -, de mégsem köt rá a hálózatra, talajterhelési díjat kell fizetnie. Ennek összege a törvény aktuális változása szerint 2012. február 1-jétől a korábbi díj tízszeresére emelkedett. A törvényileg előírt, jelentősen megemelt díj célja éppen az, hogy ösztönözze a háztartásokat arra, hogy ha lehetőségük van rá, használják a korszerű és környezetbarát szennyvízcsatorna hálózatot.