A beruházásról


Mi indokolja a beruházást, mi a projekt célja?

A 91/271/EGK irányelv a települési szennyvíz kezeléséről a csatlakozó országok számára komoly feladatokat határozott meg a szennyvízkezelés terén. Az irányelvben foglaltakat a magyar jogalkotás a 25 és a 26/2002. (II. 27.) Korm. rendeletekben érvényesítette.

A projekt keretében a meglévő beépítéssel rendelkező csatornázatlan fővárosi lakóterületek szennyvízelvezetését kívánja megoldani Budapest Főváros Önkormányzata - a kerületi önkormányzatokkal kötött megállapodás alapján - európai uniós támogatással. A beruházásnak köszönhetően közel 14 ezer fővárosi ingatlan kapcsolódhat a korszerű szennyvízhálózatra, összesen 20 ezer család, azaz 41 ezer lakos élete válik komfortosabbá.

A BKISZ projekt eredményeként Budaörs szennyvizének korszerű és környezetbarát elvezetése is megvalósul. 

Miért jó a lakosságnak ez a beruházás?

  • A BKISZ projektnek köszönhetően összesen 240 km szennyvízcsatorna épül Budapest eddig ellátatlan területein, valamint Budaörs szennyvizének korszerű és környezetbarát elvezetése is megvalósul.
  • A beruházás eredményeként 20 ezer fővárosi család inthet végleg búcsút a kényelmetlen szippantásnak.
  • Tisztább lesz a Duna: az eddig csatornázatlan háztartások és Budaörs szennyvize a főváros szennyvíztisztító telepeire jut, majd onnan a legkorszerűbb eljárásokkal megtisztítva kerül vissza a folyóba.
  • A csatornahálózat bővítésével a környezetre, egészségre káros anyagok (pl. gyógyszermaradványok, vegyi anyagok) többé nem szennyezik a talajt, élővizeinket.
  • A kényelmi és környezetvédelmi előnyökön felül az ingatlanok értéke is növekedni fog a közműfejlesztésnek köszönhetően.
  • A szennyvíz elvezetése és megfelelő tisztítása mindannyiunk számára zöldebb, tisztább, élhetőbb lakókörnyezetet teremt.

Mely kerületeket érinti a beruházás?

Az átfogó környezetvédelmi fejlesztés összesen 16 budapesti kerületet (II., III., IV, X., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXII., XXIII.), valamint Budaörsöt érinti. A beruházás célja, hogy Budapest még csatornázatlan részei minél hamarabb rácsatlakozhassanak a korszerű csatornahálózatra és a keletkező szennyvizek káros anyagoktól megtisztítva kerüljenek vissza a természet körforgásába. A BKISZ beruházás keretében Budaörs szennyvizének korszerű és környezetbarát elvezetése is megvalósul.

Milyen hatása, környezetvédelmi következménye van a beruházásnak?

A fejlesztésnek köszönhetően a szennyvíz többé nem károsítja a környezetet, hanem a fővárosi szennyvíztisztító telepekre jut, majd megfelelően megtisztítva kerül a Dunába. A szennyvíz elvezetése és megfelelő tisztítása összességében zöldebb, tisztább, élhetőbb lakókörnyezetet teremt. A fejlesztés fontos előrelépést jelent a főváros és Budaörs fejlődésében, amelyből nemcsak az érintett területek, hanem Budapest és Budaörs minden lakója profitálni fog.