Folytatódik Budapest teljes körű csatornázása


2016. február 11.
2016-ban a Fővárosi Önkormányzat folytatja a csatornázási munkákat több kerületben is.

A Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése Projekt (BKISZ) keretében 2016 során is folytatódnak a főváros csatornahálózat-bővítésének munkálatai. Az év folyamán a II., XVII., XVIII., XIX., XXII., XXIII. kerületek számos eddig csatornázatlan utcájában épül ki a régóta várt  szennyvízhálózat. 

 

A kivitelezés a korábbi évek felmérései és tervei alapján indul el, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy az igények és a körülmények változása miatt az eredeti műszaki tervekhez képest indokolt lehet a csatornázandó utcák listájának kibővítése. Erre tekintettel a beruházó Fővárosi Önkormányzat 2016-ban lehetőséget biztosít arra, hogy a csatornázás eredeti tervei az önkormányzatok által jelzett helyi igényekkel kiegészítésre, módosításra kerüljenek. 

 

A kerületi önkormányzatok feladata, hogy felmérjék és a beruházó felé jelezzék, hogy – az igényekkel és a lehetőségekkel összhangban –  mely utcákban és utcaszakaszokon látják szükségesnek a csatornázást. Ennek során azonban tekintettel kell lenni a csatornázás finanszírozását biztosító szigorú pályázati feltételekre, vagyis többek között a rendezett tulajdonviszonyokat és a megfelelő építési övezeti besorolást előíró szabályokra is. 

 

A beruházás sikeréhez a Fővárosi Önkormányzat és az érintett kerületek önkormányzatainak szoros együttműködése és kölcsönös erőfeszítése szükséges. Közös erővel biztosítható, hogy Budapest teljes körű csatornázása 2016-ban is a lakosság széles körű megelégedésével folytatódjon tovább.