A házi bekötések típusai


A Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekt keretében a csatornaépítéssel érintett ingatlanokat a beruházás részeként kiépülő házi bekötővezetékeken keresztül lehet csatlakoztatni, rákötni a kiépülő új, utcai gerinchálózatra.

Az alábbiakban részletes tájékoztatásunkat olvashatja a BKISZ beruházás keretében kiépülő bekötővezetékek típusairól.

A BKISZ beruházás keretében az európai uniós támogatás szigorú szabályai miatt, kizárólag azon ingatlanok részére épülnek ki a rákötést lehetővé tévő házi bekötővezetékek és a szükséges tartozékaik, melyek vezetékes ivóvíz ellátással (érvényes szolgáltatási szerződéssel) rendelkeznek.

A beruházás keretében kiépülő bekötővezetékek típusai:

A meglévő csatornahálózat, a topográfiai viszonyok és az ingatlanok elhelyezkedésének függvényében a projekt keretében különböző típusú házi bekötővezetékek épülnek ki, melyekről az alábbiakban adunk részletes tájékoztatást:

o Gravitációs gerinccsatorna esetén:

  • Gravitációs házi bekötővezeték, mely a telekhatáron belül 1 m-re elhelyezett tisztító nyílásig fedőtányérral elzárva kerül kiépítésre.

 

  • Topográfiai viszonyok miatt szükséges nyomóvezetékes bekötés: a hegyvidéki területek völgyoldalain a telken belül elhelyezett házi átemelő beépítésére van szükség. Ennek telepítésére oly módon kerül sor, hogy arra az ingatlan meglévő szennyvíz kivezetése gravitációsan ráköthető legyen. Innen a telekhatárnál elhelyezett aknáig nyomóvezeték kerül kiépítésre, majd az utcai gerinccsatornáig gravitációs vezetéket építenek (ha nincs lehetőség gravitációs szakasz kiépítésére, csillapító aknát kell elhelyezni a telekhatáron kívülre, vagy az utcai gerinc tisztítóaknájára kell csatlakozni).

o Nyomott gerinccsatorna esetén:

  • Nyomóvezetékes bekötés: a telken belül oly módon elhelyezett házi átemelő beépítése, hogy arra az ingatlan meglévő szennyvíz kivezetése gravitációsan ráköthető legyen, onnan nyomóvezeték kiépítése a telekhatáron kívül elhelyezett elzáró beépítésével.

 

 

A projekt keretében a beruházás költségvetéséből – vagyis a tulajdonosok számára ingyenesen – kerül kiépítésre a tisztítóidomban vagy a házi átemelőben végződő gravitációs vagy nyomott házi bekötővezeték.

A kivitelező feladata továbbá minden esetben a bekötővezeték és tartozékainak telepítése után az érintett területek eredeti állapotnak megfelelő helyreállítása is.


Különbségek a gravitációs és a nyomóvezetékes bekötések között:

A gravitációs bekötés esetén a telekhatártól 1 méterre a beruházás keretében tisztítóaknát építenek ki. A lakóépület és a tisztítóakna közötti szakaszon az ingatlantulajdonosnak kell a belső hálózatot kialakítani és a későbbiekben karbantartani.

• Ezzel ellentétben a házi átemelő beépítése oly módon történik, hogy arra az ingatlan szennyvízkivezetése gravitációsan ráköthető legyen, így a hegyvidéki területek völgyoldalain a topográfiai viszonyokból adódóan ez szinte az ingatlan közvetlen környezetét jelentheti, így ilyen esetekben minimális az a szakasz, melyet az ingatlantulajdonosnak kell kialakítani és a későbbiekben karbantartani. Ez azt is jelenti, hogy a házi hálózat kiépítése a tulajdonos számára jelentősen kisebb költséggel jár, mint gravitációs bekötés esetén. Természetesen a házi átemelő telepítése a telken belül bontással járhat, azonban most ennek teljes körű helyreállítása is a projekt részeként valósul meg, amit a házi átemelő telepítése előtt, a kivitelezővel való egyeztetés során érdemes figyelembe venni.

• A házi átemelők energiaellátását az ingatlan elektromos hálózatáról az ingatlan tulajdonosának kell biztosítania. A projekt részeként kiépítésre kerül az elektromos vezeték a tulajdonos által biztosított csatlakozási pontig. A házi átemelők energiafogyasztása így a tulajdonos energiaszámlájában jelenik meg, mely havi néhány száz Ft-os mértékben érinti tulajdonosokat 2018.12.31-ig. Az átemelők kapcsoló szekrényében is beépítésre kerül egy mérőóra a beruházás keretében.

FONTOS! A házi átemelő egység csak életvédelmi relén keresztül köthető a hálózatba. Rákötését csak elektromos szakember végezheti.

• A Víziközmű törvény végrehajtási rendeletének 2013. decemberi módosítása alapján pedig az ellátásért felelősnek (Budapest területén Budapest Főváros Önkormányzatának) 2018. december 31-ig gondoskodnia kell a házi átemelők energiaellátásához szükséges hálózat felhasználási helytől független energiahálózattal történő kiváltásáról vagy kompenzációról.

• Az FCSM Zrt. a házi átemelőket és tartozékaikat, valamint a nyomott házi bekötőcsatornákat üzemeltetésre átveszi. Esetleges meghibásodás, üzemzavar esetén a házi átemelő fényjelzéssel jelzi a hibát, melyet az FCSM ingyenesen hívható zöldszámán (06/80-455-000) keresztül, az ingatlantulajdonos tud bejelenteni. Az ingatlanra történő bejutást a tulajdonosnak biztosítania kell.

• Az átemelő szivattyú aknája biztonsági tározó kapacitással rendelkezik, aminek köszönhetően legalább a felhasználási hely egynapi szennyvíz-kibocsátásának megfelelő mennyiséget képes tárolni.

• Így a lakótér szennyvízelvezetése háztartási használat esetén legalább egy napig meghibásodás esetén is biztosított. Hibabejelentést követően a közszolgáltató 24 órán belül kivonul a helyszínre és elhárítja a hibát, illetve szükség esetén csereszivattyút szerel be.